ขั้นตอนการสั่งซื้อ

Payment

Delivery Method

Payment method (Please see informing payment method below)

Payment

 1. Transfer your money via ATM of every bank
 2. Transfer your money at a bank counter

 Informing payment method
After money is transferred, please inform your confirmation.
The informing payment methods are as follows:

 1. Via telephone
  Tel: 02-234-1198, 02-234-0815 or 089-448-9501
 1. Via Fax
  Fax: 02-234-4986
 1. Via E-mail
  Email: info@greencare.co.th
 1. By filling in the form below
  1. Buyer’s name and surname
  2. Phone number
  3. E-mail
  4. Ordering number
  5. Amount of money
  6. Date and time of payment
  7. The name of the bank to which the money was transferred
  8. Note
  9. A proof of payment
ชื่อผู้ซื้อ-นามสกุล
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
Email:
เลขที่ใบลั่งซื้อ
จำนวนเงิน
วันที่-เวลา ชำระ
โอนเข้าธนาคาร
ข้อความ
หลักฐานการโอน