ขั้นตอนการสั่งซื้อ

นโยบาย

1.นโยบายทางธุรกิจ

– เงื่อนไขการคืนสินค้า : สามารถคืนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าของบริษัทมีความบกพร่องหรือชำรุด สามารถทำได้โดยการติดต่อเข้ามาที่บริษัทกรีนแคร์

– เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า : สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใส่ได้เนื่องจากสั่งขนาดสินค้าผิด สามารถทำได้โดยติดต่อเข้ามาที่บริษัทกรีนแคร์

– ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 
2. นโยบายความเป็นส่วนตัว
– ข้อมูลที่ร้านค้าจัดเก็บ : ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า รวมถึงประวัติการสั่งซื้อสินค้า

– วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ : เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อครั้งต่อไป และ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบในกรณีที่ลูกค้าต้องการ คืน หรือ เปลี่ยนสินค้า และ การทำรายการโปรโมชั่นที่ทางบริษัทเสนอต่อลูกค้า

–  ข้อมูลที่จัดเก็บ จะไม่ถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานใดๆภายนอกบริษัทกรีนแคร์

– ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 1 ปี

– ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลของตน เช่นสิทธิ์การจัดการข้อมูล สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง e-mail : support@greencare.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-234-1198