SHIPPING & RETURN POLICY

นโยบายการจัดส่งสินค้า และการรับประกันสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 14.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ส่งสินค้าแบบลงทะเบียน หรือ EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Flash Express ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • สินค้าที่ถูกส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวสินค้าและค่าจัดส่ง
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อแจ้งการคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง(คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้า
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-234-1198 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด โดยทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าใหม่ตามที่ท่านสั่งซื้อ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้า(ภายใน3วัน)เข้าสู่บัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

การยกเลิกการสั่งซื้อ

 • หากท่านมีความต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น(หลังยืนยันการสั่งซื้อสินค้า) กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทาง 02-234-1198 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง(ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้น และบริษัทฯได้รับการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า(และค่าจัดส่ง หากมี) ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ โดยทางบริษัทฯจะทำการติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้