Greencare เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือสิ่งสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ของเราเน้นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับธรรมชาติ อาทิเช่น เส้นใยฝ้าย organic เส้นใยนุ่น และเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ โดยใช้ร่วมกับสีที่ปราศจากส่วนประกอบในกลุ่มของ azo ทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็ง ผู้สวมใส่จะไม่เกิดอาการแพ้ ปลอดภัยต่อสุภาพ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากเส้นใย polymer ที่ผลิตจากพลาสติก recycle ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่ทุกวันนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์