ขั้นตอนการสั่งซื้อ

บริษัท กรีนแคร์ จำกัด > Organic Cotton for Ladies

Organic Cotton for Ladies

ออแกนิค ค็อตต้อน คือฝ้ายธรรมชาติที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม กระบวนการการผลิตของ ออแกนิค ค็อตต้อน จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแล จนถึงการเก็บเกี่ยวจะไม่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย กระบวนการการดูแลออแกนิค ค็อตต้อนนั้น จะไม่ใช้สารเคมี เช่นปุ๋ยเคมี หรือ ยาฆ่าแมลงต่างๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการเช่นกัน เพราะสารเคมีเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดผลกระทบทางอ้อมได้ โดยเฉพาะฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยแล้ว การใช้สารเคมีเข้ามาดูแล จะทำให้ระบบนิเวศน์ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง

คุณสมบัติของผ้าที่ตัดเย็บขึ้นมาจากฝ้ายออแกนิคนั้น นอกจากจะสวมใส่สบายแล้ว ยังทำให้ผู้สวมใส่ไม่เกิดอาการแพ้ สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่าย เพราะปราศจากสารเคมีที่สามารถระคายเคืองผิวดั่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น